Første rundskrivelse

Indbydelse til konference om

Deskriptiv og Præskriptiv Leksikografi

– et arrangement som kombinerer:
18. Konference om Leksikografi i Norden Det Nordiske Sprogmøde 2025
Arrangeret af:
Nordisk Forening for Leksikografi Netværket for Sprognævnene i Norden
i samarbejde med Dansk Sprognævn.

Den 21.-23. maj 2025 afholdes konference og sprogmøde i Odense i Danmark. Temaet er Deskriptiv og Præskriptiv Leksikografi. Konferencen/sprogmødet arrangeres som et samarbejde mellem Dansk Sprognævn og Nordisk Forening for Leksikografi.

Vi inviterer til en bred vifte af foredrag og posterpræsentationer som fokuserer på deskriptiv og præskriptiv leksikografi. Andre emner inden for leksikografi i teori og praksis er også velkomne.

Efter konferencen vil alle deltagere have mulighed for at indsende et skriftligt bidrag som efter fagfællebedømmelse kan blive publiceret i en af to publikationer, enten Nordiske Studier i Leksikografi eller Sprog i Norden.

Konferencens plenarforedragsholdere er:

Temaer

Vi opfordrer til indsendelse af abstracts (mellem 1. september og 15. oktober 2024) inden for alt som vedrører leksikografisk teori og praksis, gerne inden for konferencens hovedtema (deskriptiv og præskriptiv leksikografi) og følgende emner:

Sted

Konferencen afholdes på Nordatlantisk Hus i Odense (www.nordatlantiskhus.dk).

Vi har opnået rabatter på flg. hoteller i Odense (hver deltager sørger selv for hotelbooking):

First Hotel Grand
Jernbanegade 18 5000 Odense C

15 % rabat på dagspriserne ved henvisning til Dansk Sprognævn ved booking.

Milling Hotels Odense
Milling Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C: ansgar@millinghotels.dk

Milling Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C: plaza@millinghotels.dk

Milling Hotel Windsor, Vindegade 45, 5000 Odense C: windsor@millinghotels.dk

Mini 11, Hans Tausens Gade 11, 5000 Odense C: mini11@millinghotels.dk

Mini 19, Hans Tausens Gade 19, 5000 Odense C: mini19@millinghotels.dk

12 % på dagspriserne ved henvisning til Dansk Sprognævn ved booking. Booking skal foregå ved at sende en mail til det enkelte hotel.

Vi anbefaler at deltagere booker overnatning i god tid da Odense ikke kun er vært for dette arrangement i maj 2025. (Deltagere fra Netværket for Sprognævnene i Norden skal ikke selv booke overnatning.)

Datoer

Den faglige del af konferencen begynder onsdag d. 21. maj om morgenen. Aftenen før er der reception. Konferencen slutter efter frokost fredag d. 23. maj.

Desuden er der tirsdag eftermiddag netværksmøde i Netværket for Sprognævnene i Norden, og fredag formiddag generalforsamling i Nordisk Forening for Leksikografi.

Vigtige datoer:

Yderligere information

Mere information vil følge i den næste rundskrivelse og på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på: konf2025@dsn.dk

Konferencens hjemmeside er nfl-nsn2025.dsn.dk (denne side).

Vi ser frem til en spændende konference og til at byde dig velkommen i Odense!

 

Med venlig hilsen

På vegne af konferencekomiteen

Marianne Rathje (Netværket for Sprognævnene i Norden)

               og

Thomas Widmann (Nordisk Forening for Leksikografi)